a

“SURİÇİ, ASIL İSTANBUL’DUR

İstanbul Suriçi Grubu Derneği Başkanı Nedim Abi, sivil toplum kuruluşlarının AK Parti’nin iktidara gelmesiyle yeniden doğduğunu söyledi.

 

İstanbul Suriçi Grubu Derneği Başkanı Nedim Abi, sivil toplum kuruluşlarının AK Parti’nin iktidara gelmesiyle yeniden doğduğunu söyledi.  Nedim Abi, sivil toplum kuruluşlarındaki (STK) gelişmeler ve başkanlığını yaptığı Suriçi Grubu Derneği’nin faaliyetleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Nedim Abi, 2002 yılı öncesi değerini kaybetmeye başlayan dernek ve vakıfların, 2002 sonrasında kurulan ve AK Parti Hükümeti’nin yaptığı cesur, başarılı çalışmalarla yeniden oluşan ekonomik kalkınmayla birlikte önemlerinin arttığını söyledi. Nedim Abi, Suriçi Grubu Derneği’nin en önemli ve birincil faaliyetinin; fikir, ruh, ahlak ve iman davasını, geçmişle gelecek nesiller arasında köprü vazifesi kurarak canlı tutmak olduğunu söyledi.

 

Nedim Abi’nin sorularımıza verdiği cevaplar şöyle:

 

TÜRKİYE’NİN YÜKSELİŞİ BAZILARINI RAHATSIZ ETTİ

 

Geleceğin Türkiye’si için ne düşünüyorsunuz?

 

Öncelikle şunu ifade etmeliyim ki; 2002 yılı öncesi değerini kaybetmeye başlayan dernek ve vakıflar, 2002 sonrasında kurulan hükümetin yaptığı cesur ve başarılı çalışmalarla ve yeniden oluşan ekonomik kalkınmayla birlikte önemleri artmıştır. Ayrıca bu kalkınma ile Türkiye bölgesinde her konuda lider ülke olma yolunda ilerlerken, ülke içinde yapılan yatırım çalışmalarıyla toplumun refah düzeyi de yükselmiştir. İşte bu yükselme dış güçler ve kaos ortamından beslenen bazı kesimleri rahatsız etmiş, 17-25 Aralık oyunları ve suni gündemlerle Türkiye’nin en büyük siyasi hareketi yıpratılmaya çalışılmıştır.

 

Geleceğin Türkiye’si bölgesinde lider olmuş bir ülkedir

 

Suriçi Grubu Derneği olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde düzenlenen “Milli İrade Platformu” toplantılarına ve Cumhurbaşkanlığı Sarayındaki davetlere katılım sağladığımızda bölgesel güç olma yolundaki dönüşen ve gelişen Yeni Türkiye’nin oluşumundaki kararlılığı daha net görme imkânımız oldu. Bütün bunlardan yola çıkarak söylemek gerekirse geleceğin Türkiye’si, ayağındaki prangalardan kurtulmuş ve başkanlık sistemi ile yönetilen, kendi içinde barışı ve demokrasiyi sağlamlaştırmış, milli, ahlaki, kültürel ve manevi unsurlarına sıkı sıkıya bağlı, dünyanın sayılı ekonomileri arasına girmiş, bölgesinde lider olmuş bir Türkiye’dir.

 

‘SURİÇİ GRUBU, BİR İSTİKRAR ADASIDIR’

 

İstanbul Suriçi Grubu Derneği kaç yıldır faaliyet göstermektedir?

 

Dünya Başkenti İstanbulumuzun merkezi konumunda bulunan Suriçi’nde, mukim, akil, arif ve münevverlerimiz; 1959 yılında bir araya gelerek kötü alışkanlıklarla mücadele etmek amacıyla “Fena İtiyatlarla Mücadele Cemiyetini” kurdular. Bir süre sonra değerli büyüklerimiz tarafından devam ettirilen bu oluşum aracılığıyla gençlere faydalı bilgilerin verilmesi, onları kötü alışkanlıklardan uzak tutarak, bilgili, iyi bir insan, iyi bir vatandaş, olma bilincine sahip ve birikimli İstanbullu olma amacına yönelik çalışmalar yapma hedefine yöneldiler. Suya atılan taşın oluşturduğu halkalar benzeri çalışmalar, güzel sonuçlar vermeye başladı ve lokallere sığmayan bu etkinlikler önce “Şehremini Toplantıları” adı altında bir dizi organizasyona konu olurken bir süre sonra daha organize ve koordine bir mahiyette konferans salonları toplantılarına dönüştü. Bu dönüşüm 1990’lı yıllarda faaliyetlerini SURİÇİ Grubu olarak adlandırarak devam etti. 2012 yılından itibaren de dernekleşerek faaliyetlerimize devam etmekteyiz. Aslında 1959 yılında başlayan sürecimiz hiç kesintiye uğramadan 55 yıldır Devlet-Millet bütünleşmesini sağlamak için çalışmalarına devam ediyor. Suriçi grubu derneği 55 yıldır çizgisini hiç bozmadan ülkesine katkı sağlayan bir istikrar adasıdır.

 

“SURİÇİ, ASIL İSTANBUL’DUR”

 

Derneğinizin faaliyet alanı nedir?

IMG_9225

Bu sorunuzu cevaplandırmak için önce Suriçi bölgesinden ve öneminden bahsetmek gerekir. Suriçi; İstanbul’un en eski bölümüdür. Kuzeyde Haliç, doğuda Boğaz, güneyde Marmara ile sınırlanır. Tek kara bağlantısı batıdandır ve çevresi Bizans döneminden kalma surlar ile sur yıkıntıları tarafından çepeçevre sarıldığından Suriçi diye anılır. Suriçi, Bizans İmparatoru Konstantin’in inşa ettirdiği ve Fatih Sultan Mehmet’in fethettiği asıl İstanbul’dur. Fetihten sonra devletin merkezi buraya getirilmiş; böylece bir imparatorluk merkezi olarak kurulan bu kent, 20. YY başlarına dek aynı şekilde varlığını sürdürmüştür. Suriçi’nin belki de bu özelliği nedeniyle, Osmanlı Padişahları Suriçi’nde oturdukça devletin başarıları devam etmiştir. Öte yandan, devletin merkez bürokrasisinin oturduğu Babıâli de Suriçi’ndedir. 19. yy’dan başlayarak basının da merkezi haline gelen Babıâli birçok Osmanlı aydını da yetiştirmiştir.

 

SURİÇİ, OSMANLI’YDI

 

Suriçi canlı bir ticari merkezdir de. Bunların en ünlüsü Kapalıçarşı’dır. Anıt eserleri, sarayı, Babıâli’si, dar sokaklarla bezeli mahalleleri, Kapalıçarşı’sı ve diğer özellikleriyle Suriçi, Osmanlı’ydı. Osmanlı’yla büyüdü, önem kazandı. Osmanlı çökmeye yüz tutunca, o da önemini kaybetti. Bugün daha çok tarihi ve turistik bir mekân olarak geçmişe şahitlik ediyor.

 

Yukarıda bahsettiğim çerçeveden baktığımızda derneğimizin birinci öncelikli faaliyeti fikir, ruh, ahlak ve iman davasını, geçmişle gelecek nesiller arasında köprü vazifesi kurarak canlı tutmaktır. Her hafta ve her ay düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz geniş katılımlı organizasyonlarımızla Devletle-Milletin ileri gelenlerini buluşturup bilinçli, bilgili, eğitimli bir toplum oluşturma gayreti ve çabası içinde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.

 

DEVLET-MİLLET BULUŞMASINI SAĞLAMAYA ÇALIŞTIK

 

Derneğiniz nasıl çalışıyor?

 

Derneğimiz misyonu, vizyonu ve çalışma şekli ile büyük profesyonel bir aile gibi çalışır. Yönetim kurulu, hanım kolları ve gençlik kolları bu aileyi oluşturan önemli yapı taşlarıdır. Haftalık ve aylık yaptığımız; Suriçi Grubu İstanbul Toplantıları, Suriçi Divan Toplantıları, Çarşamba Kahvaltısı Buluşmaları, İstanbul Hanımefendisi Toplantıları, Suriçi Gençlik Toplantılarında konusunda en iyi olanları kürsümüze çıkartarak, cemiyete faydalı bilgiler verilmesini amaçlarız. Böylece iyilerle iyilerin bir arada olduğu hayrın ve sinerjinin oluştuğu ülke ve toplum yararına toplantılar yaparız. Bu zaman kadar yaptığımız toplantılarda; Turgut Özal, Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, Korkut Özal, Muhsin Yazıcıoğlu, Ömer Dinçer, Hasan Celal Güzel, Hayati Yazıcı, Mehmet Ali Şahin, Aziz Babuşçu, Bülent Yıldırım, Mustafa İsen, Haşim Kılıç, Hüseyin Aydın, Erdem Başçı, Akil insanlar heyeti, Fatma Şahin, Taner Yıldız, İdris Güllüce, Serdar Çam, Mehmet Görmez gibi ülkenin kalkınmasına ülke siyasetine katkı sağlamış değerli yüzlerce insanı kürsümüzde ağırlayarak, devlet-millet buluşmasını sağlamaya çalıştık.

 

AMACIMIZ BİRLİKTELİK KÜLTÜRÜNÜ YAYGINLAŞTIRMAKTIR

 

Yaptığımız toplantılar içersinde en çok önemsediğim toplantılar Hanımlar Kurulu başkanlığımızın ve Gençlik Kurulu başkanlıklarımızın aylık düzenli olarak gerçekleştirdiği toplantılardır. Hanımlar Kurulu başkanlığımızın “İstanbul Hanımefendisi Toplantıları” ile hayatın devamını sağlayan evine düzen veren, şehri imar edeni yetiştiren ana unsur olan hanımları kamuoyunun ileri gelenleri ile bir araya getirerek bilgi paylaşımını ulaştırırken, gençlik kurulu başkanlığımızın “suriçi gençlik toplantıları” ile de üniversitelerde veya değişik platformlarda faaliyette bulunan ülkemizin geleceği gençleri bir araya getirerek yenilikçi, eleştirel düşünme yeteneğine sahip, araştıran gençler yetişmesine katkı sağlamaktır.

 

Amacımız sevgi, saygı ve birliktelik kültürünü yaygınlaştırmaktır. Farabi’nin söylediği gibi;

 

Toplum; sevgiyle kaynaşır, adaletle yaşar. Suriçi Grubu Derneği olarak “Mostar Köprüsü” olma bilinci ile çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bütün gayemiz ve çabamız, Türkiye’nin ileri medeniyetler seviyesindeki yerini almasıdır.

 

NEDİM ABİ

 

Nedim Bey sizi kısaca tanıyabilir miyiz?

 

Kırım Bahçesaray’ın Kiracı köyünden 93 Harbi sonrası göç etmiş olan bir ailenin ferdi olan babam Şükrü Bey ve İnayet Hanım’ın Halim, Selim, Kerim, Nedim ve Ahmet isimlerindeki beş çocuğunun, dördüncüsü olarak 1963 yılında babamın doğduğu, büyüdüğü Şehremini semtinde dünyaya geldim. Halen babamın da doğmuş olduğu mahalle olan Şehremini/Mevlanakapı’da ikamet etmekteyim. Ayrıca 1978 yılından bu yana milli ve manevi değerlere sahip sivil ve siyasi toplum kuruluşlarında aktif görevlerde bulundum. Ticari hayatımda ise mobilya, inşaat ve hayvancılık sektörlerinde faaliyet göstermekteyim.

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.

Sıradaki haber:

Kurban Kesildi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.